Svätohubertovské slávnosti

Námestovo - Poľovnícke združenie Novoť týmto pozýva poľovníkov a priateľov prírody na oslavy sv. Huberta patróna poľovníkov do Námestova .


Poľovnícke združenie Novoť týmto pozýva poľovníkov a priateľov prírody na oslavy sv.Huberta patróna poľovníkov. Oslavy sa budú konať v Námestove dňa 10.8.2008 v amfiteátr. Začiatok je o 9,00 hod. slávnostnou sv.omšou, ktorú celebruje náš rodák dekan Blažej Dibdiak.

Jozef Šimjak, josef.simjak@seznam.cz
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál