Na Furmanských dňoch nová súťaž s Rádiom Lumen

NOVOŤ - Na vlaňajšom ročníku bola vyhlásená súťťaž pre všetky vekové kategórie v písaní poézie a prózy, táto bude vyhlásená počas konania Novoťských furmanských dní.


Do 30. januára 2008 môžete svoju tvorbu zameranú na uvedené podujatie, či sú to básne o koníkoch, smutné i veselé príbehy zo života s koňmi, rozprávanie rodičov či starých rodičov o furmankách, práca v lese, zvážanie na koňoch i o kráse našej prírody odovzdať s menom, priezviskom a adresou riaditeľovi Základnej školy v Novoti, alebo poslať na mailovú adresu kolencik@novot.sk.

Odborná komisia vyberie najkrajšie, ktoré budú odmenené vecnými cenami priamo na podujatí a odvysielané na Rádiu Lumen v rubrike „Rádiorelax“ aj z ďalšími zaujímavosťami z Novoťských furmanských dní.


Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál