Podobronovinový ples

NOVOŤ - Pozvánka pre všetkých koledníkov Dobrej noviny.Všetkých koledníkov Dobrej noviny pozývame na

PODOBRONOVINOVÝ PLES

ktorý sa uskutoční 12.januára 2008 v sále Kultúrneho domu v Novoti. Program sa začína o 12:30. Pre koledníkov sú okrem občerstvenia pripravené rôzne súťaže, scénky a samozrejme nebude chýbať tombola.
Záver je plánovaný na 17:00.

Jana Mikolajčíková, janka.mikolajcikova@azet.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál