Vianoce 2007

NOVOŤ - Srdečne pozdravujeme všetkých rodákov, ktorí Vianoce trávili mimo domu a aspoň takouto formou im chceme priblížil Novotskú atmosféru najkrajších sviatkov roka.
Už aj so zvukovými nahrávkami 10MB.


VIANOČNÁ VÝZDOBA

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

Detský folklórny súbor GRAPKA pod vedením Kataríny Súkeníkovej aj tento rok pripravil "Jasličkovú pobožnosť“, s ktorou sa predstavil na sviatok Narodenia Pána.


SPEVÁCI

Mladí zo Šoltýstva (s podporou Zimnicovej a Podešťanskej) zostali verní tradícii a na Božie narodenie sa vybrali po dedine so svojimi vinšami. A keďže v jednej rodine zastihli na telefónnej linke našu rodáčku sr. Petru Bulvasňákovú, prvá pieseň na jej veľkú radosť znela aj do Vatikánu.
DOBRÁ NOVINA

Erko v našej obci sa aj tento rok zapojilo do koledníckej akcie Dobrá novina a tak sa jedenásť skupín detí na sviatok sv. Jána apoštola rozišlo po dedine hlásať radostnú zvesť o narodení Krista a aby vyzbieranými milodarmi pomohli svojím rovesníkom v Afrike.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál