Príďte osláviť Schengen

NOVOŤ - Vstupom Slovenska do schengenského priestoru "zanikne" hranica aj na našom prechode Novoť - Ujsoly. Nenechajte si ujsť tento historický okamih a príďte dnes o 2200 na hraničný prechod osláviť túto udalosť.


Dnešný deň možno označiť za jeden z najvýznamnejších dní pre našu obec od novembra 1989, ba v istom význame ešte dôležitejší. Ak sme z rozprávania našich otcov a starých otcov počúvali o tom ako Novoťania chodievali do Rajcza, ako vozievali drevársky tovar do železničnej stanice v Rajczi, ba aj na cestovanie to bolo najbližšie, tak po mnoho desaťročí sa to stalo minulosťou. Nekonečné problémy pri cestovaní za socializmu, hoci sme boli v jednom "košiari", keď len málokomu sa podarilo zohnať "zaproszenie", nehovoriac o zťažených podmienkach pri návštevách pápeža Jána Pavla II. Potom prišiel november 89 a zrazu sa dalo cestovať, hoci cez Trstenú, ale dalo. Zmeny, ktoré november 89 vyvolal sa nevyhnutne museli premietnúť aj do vzájomných kontaktov ľudí na oboch stranách našej hranice, čo vyvrcholilo dnešným dňom, keď si len podľa informačných tabúľ všimnete, že prechádzate do inej krajiny.

Významné dátumy.
Jeseň 2000 - malý pohraničný styk
15. január 2001 - otvorenie hraničného prechodu Novoť - Ujsoly.
1. máj 2004 - vstup Slovenska do EÚ, zrušenie colnej kontroly
21. december 2007 - vstup Slovenska do schengenského priestoru, zrušenie akejkoľvek kontroly na hraničnom prechode.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál