Sviatosť zmierenia v susedných farnostiach

Vianoce 2007 - kalendár vysluhovania Sviatosti zmierenia v celom okrese Námestovo.SVIATOSŤ ZMIERENIA - VIANOCE 2007


Informácie prevzaté z farského úradu Novoť a z internetovej stránky farnosti Námestovo www.farano.sk

Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál