Novotská miniliga v stolnom tenise

NOVOŤ - Prípravy štcrtého ročníka Novotskej miniligy v stolnom tenise už začali. V nedeľu 9.12.2007 o 1700 bude v herni fy Colorspol schôdza kde sa dohodnú podrobnosti tohoto ročníka.


Podľa počtu prihlásených družstiev sa určí začiatok súťažného ročníka i herný systém.
Je potrebné, aby každé družstvo bolo na tejto schôdzke zastúpené.
Družstvo, ktoré z vážnych príčin nemôže na toto stretnutie vyslať svojho zástupcu nech sa dopredu kontaktuje na tel. čísle 0908 200 238.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál