Súťaž o najkrajší balkón (okno) vyhodnotená

NOVOŤ - Letná súťaž o najkrajšie rozkvitnuté okno, či balkón bola komisionálne vyhodnotená. Uvádzame TOP desiatku najzaujímavejších a najkrajších.


Ako už po niekoľko rokov aj tohto roku PD AGROKOVEX v spolupráci s obcou a komisiou životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve vyhlasila súťaž o skrášľovaní životného prostredia v našej obci.
Hlavným mottom tohtoročného podujatia bolo vyhodnotenie najbohatšie zakvitnutého balkóna či okna. Komisia počas celého roka sledovala starosť gazdiniek o svoje kvety s prísnym kritériom, že dva roky po sebe nemôže byť hodnotený ten istý objekt. Komisia na svojom poslednom zasadnutí po zhliadnutí vytvorenej fotodokumentácie určila TOP 10 pre rok 2007 bez určenia poradia, preto víťazov uvádzame v abecednom poradí:
Helena Boleková (č.domu 764)
Viktória Buláková (269)
Jozefína Hilbrychtová (90)
Božena Klimčíková (109)
Jana Ovšáková (1036)
Jozefína Plaskúrová (226)
Emília Smarkoňová (398)
Justína Vlčáková (123)
Mária Vojtkuliaková (225)
Helena Zavoďančíková (876)
Víťazky si preberú vecné odmeny, ktoré venujú PD AGROKOVEX a Obec Novoť na spoločensko – kultúrnom podujatí „Všetko čo doma máme“ v KD v Novoti dňa 18. novembra 2007.


90


109


123


225


226


269


398


764


876


1036

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál