Spomienka na biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom

Zákamenné - Dňa 14. novembra 2007 si pripomíname nedožité 130 narodeniny biskupa Jána Vojtaššáka. V Zákamennom sa uskutoční toto spomienkové podujatie v nedeľu 18. novembra 2007 za účasti spišského biskupa Mons. prof. ThDr Františka Tondru.


Zakamennčania si pripomenú 130 výročie narodenia svojho rodáka biskupa Jána Vojtaššáka a 4 výročie uloženia čiastky pozostatkov v pôvodnom hrobe na cintoríne v Zákamennom v nedeľu 18. novembra slávnostnou sv. omšou o 10,30 hod, ktorú celebruje spišský biskup Mons. František Tondra. Po sv. omši bude pietna spomienka pri hrobe na miestnom cintoríne a o 12,30 hod. sa uskutoční slávnostná akadémia k výročiu narodenia tohto významného činiteľa cirkevných dejín. Na stretnutí odznejú referáty o živote a tvorbe biskupa Jána, výstava fotodokumentácie, filmové projekcie a je pripravený aj bohatý kultúrny program. Organizátori srdečne pozývajú širokú verejnosť.


Viac o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál