Športovci telom i dušou

NOVOŤ - Pri návšteve internetovej stránky obce môžete podľa aktuálnych informácií, ktoré sa tu nachádzajú, ihneď spozorovať, že Novoťania sú vášniví športovci, predovšetkým futbalisti, volejbalisti a stolnotenisti. Túto skutočnosť nám potvrdil aj starosta obce František Poleta, ktorý zároveň informoval o stavebných aktivitách v športovom areáli, čím opäť potvrdil, že šport a všetko, čo s ním súvisí, má v Novoti svoje pevné miesto.


„Momentálne robíme úpravy na tribúne, ktorej výstavbu sme začali minulý rok a jej jednu časť sme už dali do užívania. V prácach naďalej pokračujeme. V interiéri, v šatniach a sprchách, robíme omietky, okrem toho kanalizáciu, elektrické a vodovodné rozvody,“ priblížil konkrétne stavebné kroky F. Poleta, ktorý na záver povedal, že výstavbu by chceli ukončiť budúci rok. Ak pôjde všetko podľa plánu a stavebné práce ukončia v predpokladanom termíne, športoví nadšenci sa už teraz majú na čo tešiť. Kiežby nová tribúna a športový areál vyburcovali športovcov v ešte k lepším výkonom, ktoré by domácich určite potešili.


Prevzaté z týždenníkaAdministrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál