Výročie úmrtia Floriána Jakubjaka

NOVOŤ - Na dnešný deň pripadá dvadsiate piate výročie úmrtia Floriána Jakubjaka.


Pred dvadsiatimi piatimi rokmi, v utorok 26. októbra 1982 po ťažkej chorobe dotĺklo srdce Floriána Jakubjaka, vtedajšieho predsedu MNV. Tomuto vzácnemu človeku, nášmu rodákovi, ktorý Novoť nesmierne miloval venujeme krátku spomienku, ktorú si môžete pozrieť v Hlavnom menu v rubrike Osobnosti

. Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli materiály, alebo akokoľvek pomohli pri príprave tejto spomienky, predovšetkým pani Agnese Jakubjakovej za zapožičanie rodinných fotografií a Jozefovi Jakubjakovi za jeho cenné pripomienky.
Zároveň prosíme všetkých, ktorí možu poskytnúť akékoľvek fotografie, prípadne zvukové nahrávky, alebo zážitky s týmto nevšedným človekom, aby ma láskavo kontaktovali telefonicky, mailom, alebo akoukoľvek formou.
Ďakujem.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál