V piatok popoludní rokovanie OZ

NOVOŤ - V piatok 26.10. poobede sa uskutoční rokovanie obecného zastupiteľstva.


Program rokovania:
1. VZN o dani z nehnuteľnosti.
2. VZN o miestných poplatkoch.
3. Kultúrny život obce.
4. Plán výchovno vzdelávacieho procesu na šk. rok 2007/2008.
5. Rôzne.


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál