Misijná nedeľa s misionárom Pavlom a seminaristami

NOVOŤ - Veriaci našej farnosti mohli veľmi pútavým spôsobom prežiť Misijnú nedeľu so svojim rodákom Pavlom Sochuľákom, ktorý ukončil svoju misiu v Kolumbii, ale aj so seminaristami našej Spišskej diecézy.


Pri všetkých troch nedeľných svätých omšiach mohli veriaci našej farnosti privítať zaujímavých hostí. Tým najvzácnejším bol misionár Pavol, ktorý odchádza z misie v Kolumbii a prechádza na nové pôsobisko na hraniciach Mexika a Spojených štátov. Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtáššáka zo Spišskej Kapituly pred treťou sv. omšou prezentovali svoju činnosť a aktivity počas štúdia formou videoprojekcie a hovoreného slova v zmysle evanjelia „ Poď za mnou...“ V homílií počas sv. omše vicerektor kňazského seminára vdp. František Reguly sa zameral na príbeh o posielaní dobra a podotkol, že dobro, ktoré sme od niekoho dostali, aby nikdy neostalo a neskončilo u nás, ale aby sme ho posielali ďalej. Spomenul výrok bývalého diktátora Stalina „Keď zničíme všetko zlo a všetkých zlých ľudí na svete, nájdeme si iné zlo“. V závere položil diakon otázku deťom, koľko v súčasnosti študuje bohoslovcov v kňazskom seminári na Spiši. Vecnú odmenu od bohoslovcov - knihu Zlatá päťka si odniesol Martin Mikolajčík, ktorý na otázku správne zodpovedal, že 66. Sme radí, že veriaci našej farnosti i takýmto spôsobom mohli duchovne prežiť slávenie dnešnej Misijnej nedele.Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál