Prekvapenie pred materskou školou

NOVOŤ - Všetkých, ktorí v pondelok prišli do areálu materskej škôlky čakalo na dvore milé prekvapenie.


Neverili sme s Katkou Brenkusovou vlastným očiam, keď pod brezami na dvore sme našli viac ako 20 ks hríbov Kozákov brezových. Keď sme ich obdivovali zistili sme že priamo pri betónovom chodníku rastie množstvo rýdzikov v opadanom lístí. Zaiste by to bola pochúťka pre deťúrence zo škôlky, ale tie toto nesmú, no mali možnosť vidieť dary našej prírody mnohé po prvý krát a to priamo pri ich škôlke.

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál