eRkári putovali dedinou

NOVOŤ - eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí aj tento rok zorganizovalo pre deti športovo-turisticku akciu. Konala sa v dnešné slnečné popoludnie a mala názov MY @ MÉDIA.


Ako už názov napovedá, cieľom akcie bolo rozmýšľať nad médiami a hlavne našom vzťahu k nim. Deti sa v skupinkách pod vedením animátorov rozišli po dedine, sem-tam sa ľudí opýtali zopár otázok a napokon sa všetci stretli na "holi", aby si pochutili na vlastnoručne upečených klobáskach. Veľká vďaka patrí hlavne všetkým animátorom a animátorkám, ktorí túto akciu pripravili a pomohli deťom stráviť jedno príjemné popoludnie.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál