Janko Kuchťák vlaňajšie prvenstvo v Senici neobhájil.

Na tenisových dvorcoch v Senici pokračovalo v poradí už šiesty turnaj v tenise jednotlivcov podnikateľských subjektov okresu Senica a Námestovo.


Za veľmi nepriaznivého počasia pokračovala séria tenisových turnajov podnikateľov. Vlaňajšie prvenstvo zo Senice neobhájil jediný zástupca COLORSPOLU z Novoti Ján Kuchťák, ktorý skončil až tretí pred Štefanom Trajom z OMOSU a domácim Ivanom Štefíkom z PYROTHEMU GRUP. Oravu reprezentovali firmy: COLORSPOL, OMOS, ORMOS, ELSOPOL, COOP JEDNOTA, MMAUTOBAZÁR. V mesiaci máj bude turnaj pokračovať ďalším kolom na Orave.

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál