Úspešné stretnutie po 40 rokoch

V sobotu na sviatok Sedembolesnej Panny Márie si dali stretnutie bývalí žiaci Základnej školy v Novoti, ktorí končili školskú dochádzku pred 40 rokmi.


Stretnutie sa začalo slávnostnou svätou omšou, ktorú za jubilantov slúžil vdp. Karol Lihosit, ktorý na jar v roku 1958 po príchode do našej farnosti začal týchto žiakov ako prvých pripravovať na prvé sväté prijímanie.
Po svätej omši, kde spolužiaci poďakovali otcovi Karolovi za duchovné formovanie počas návštevy školy sa všetci vybrali na miestny cintorín, kde sa pomodlili za svojich spolužiakov, ktorí už nie sú medzi nami (6 chlapci zomreli, posledný Emil Boboň) i za svojich rodičov či príbuzných.
Potom nasledoval slávnostný obed na ktorom privítali otca Karola a obľúbenú triednu pani učiteľku Anku Majerskú (Firákovú), ktorá prečítala aj prvé čítanie na slávnostnej sv. omši. Otec Karol sa v družnej debate zaujímal najme o rodové korene jednotlivých účastníkov stretnutia, keďže priezviska mu veľa nenapovedali museli sme ísť na rodové prezývky (Jožo Vilov, Albín Mončok, Jožka Spitolníková a pod.) a otec Karol si spomínal, kde bývali keď chodil po koľade z čoho mal veľkú radosť, že ani na toto účastníci nezabudli.
Jožka Požoniová (Smolárová) sa priznala otcovi Karolovi ako sa strašne bála ísť na prvú sv. spoveď a to preto, že rodičom z kredenca kradla cukor, že sa bude s ňou vadiť, aké však prekvapenie pre ňu bolo keď sa jej otec Karol opýtal, či bol aspoň ten cukor sladký. Jožka Dočekalová (Furgaláková), ktorá na stretnutie docestovala až z Techlovic pri Dečíne s hrdosťou prehlásila, že keď ako 16 ročná odchádzala z Novote so sebou si zobrala iba pamätníček a modlitebnú knižku a táto ju v ťažkých situáciách sprevádza dodnes. Majka Zavoďančíková (Pilšáková) poďakovala Števovi Kolenčíkovi, že jej do klasifikačného pripísal dve jedničky keď nevedela Archimedov zákon. Najdojímavejšie o svojich zážitkoch rozprávala pani učiteľka triedna, ktorá z pozvania mala nesmiernu radosť i preto že ju všetci poznali, totiž vôbec sa nezmenila. Cele popoludnie sa nieslo v znamení spomienok a pozerania veľkého množstva fotografií ktoré účastníci so sebou priniesli (nosiť vysvedčenia sa nedoporučovalo).
Vo večerných hodinách prišla jubilantov pozdraviť ľudová hudba „Kamenčan“ zo Zákamenného, ktorá im zahrala do spevu i do tanca. Na oslavách sa stretlo tridsať spolužiakov, je škoda že neprišli najmä niektorí domáci ale veľká česť aj pre tých, ktorí mali iné povinnosti, ale zo spoločenského posedenia sa im nechcelo. Janka Murínová (Buľáková) oslavovala výročie svadby, Tonko Jakubiak mal u brata svadbu a prišiel a sme presvedčení, že nikto neobanoval lebo Jožo Judiak so sebou priniesol neodmysliteľnú harmoniku s ktorou nás počas celého podujatia až do skorých ranných hodín zabával.
Veľké poďakovanie patrí najmä p. Antonovi Vlčákovi a Antonovi Jakubjakovi, ktorí keď videli radosť, otvorenosť, bezprostrednosť a nesmierne puto kolektívu, ktoré neochablo ani po 40 rokoch sa celé toto podujatie rozhodli sponzorovať. Všetci účastníci zaiste ešte dlho budú spomínať na vydarené stretnutie a tešiť sa o päť rokov, lebo všetci sa chcú opäť stretnúť a držať sa slov, ktoré sú z úst Matky Terezy a ktoré v úvode vyslovil Števo Kolenčík.
Dopraj si čas na prácu, je to cena Tvojho úspechu.
Dopraj si čas na premýšľanie, je to zdroj Tvojej sily
Dopraj si čas na odpočinok, je to tajomstvo Tvojej mladosti
Dopraj si čas na radosť, je to hudba Tvojej duše
Dopraj si čas na bádanie, je to liek na egoizmus
Dopraj si čas na stretnutie a na modlitbu, je to cesta k Bohu.

Galéria k článku
Zľava: Alojz Bartoš, František Dibdiak-rechtor (+), Karol Žatkuliak, František Fafalák (+), Fero Mikolajčík, Albín Serdel, Jozef Zavoďan (+), d.p. Karol Lihosit, Gabro Kormaňák, Fero Furgalák, Števo Kolenčík, Jožo Račák, Karol Zavoďan, Jožo Vavriňák (+), Jožo Murín, Fero Serdel, Jozef Bulák-kostolník(+)


VIII. A trieda
Stojaci zľava: Alojz Bulák, Jozef Todorov, Jozef Fedor, Albín Kovalčík. Miroslav Letrich, Albín Serdel. Jozef Hradský, Jozef Vlčák, Štefan Kolenčík, Jozef Judiak, Jozef Račák, Anton Brandys (+)
Sediaci zľava: Mária Subiaková, Jozefína Brandysová, Jozefína Furgaláková, Jozefína Smarkoňová, Jozefína Smolárová, Jozefína Murínová, Jozefina Samková, Mária Pilšáková, Janka Bolková, Mária Kojdiaková, Františka Chromuliaková (uvedené sú priezviska za slobodna)

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál