Tenisový turnaj jednotlivcov

V sobotu 8. septembra 2007 začne zaujímavé športové podujatia a to Novoťský tenisový turnaj jednotlivcov. Na sobotu je pripravené prvé kolo, bude pokračovať podľa dohody súperov a počasia aj v ďalších dňoch resp. cez vikendy až do ukončenia turnaja a vyhlásenia výsledkov.


Všetci zaujemcovia o túto hru starší ako 15 rokov sa môžu prihlásiť do piatku 7. septembra 2007 u p. Buľákovej vo firme COLORSPOL osobne, alebo na č. t. 5590 400 vždy do 15,30 hod. V piatok 7. septembra sa o 19,00 hod v zasadačke firmy COLORSPOL uskutoční stretnutie všetkých prihlásených, kde bude prevedené rozlosovanie a súťažiaci obdržia pokyny pre úspešný priebeh turnaja. Hrací plán podujatia bude k nahliadnutiu v sobotu v doobedňajších hodinách v areály tenisového dvorca aj s približným časovým rozvrhom na sobotu i na nasledujúce dní. Zapojte sa do tejto prekrásnej hry, alebo príďte len tak povzbudiť svojich favoritov, tešia sa na vás organizátori.

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál