Rokovania obecného zastupiteľstva

NOVOŤ - V tomto článku sú sústredené všetky príspevky týkajúce sa zasadaní obecného zastupiteľstva.


V piatok 31.8.2007 o 16 hod. sa v zasadačke OÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na programe zasadnutia je:

1. Správa o hospodárení obce za prvý polrok 2007
2. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ a ŠJ za prvý polrok 2007
3. Rôzne

Zasadnutia OZ sú verejné, môžu sa teda na nich okrem poslancov zúčastňovať aj občania, ktorí majú záujem.

*********************************************************************************

V piatok 27.4.2007 o 16 hod. sa v zasadačke OÚ uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva. V článku je už doplnený aj program. Na programe zasadnutia je:

1. Kontrola uznesenia
2. Plán rozvoja obce na rok 2007
3. Prenájom pozemku pod výstavbu športovo-relaxačného centra
4. Pridelenie bytov
5. Predaj nepotrebného majetku obce
6. Rôzne

Komentáre:
--------------------------------------------------------------------------------
mikolajcik: Program Štvrtok, 26. Apríla 2007
Nie, nie je to tym, ale nemal som program k dispozicii.
--------------------------------------------------------------------------------
ttt: program rokovania Štvrtok, 26. Apríla 2007
Aha takze na rokovaniach vlastne nic nerobia :-)

*********************************************************************************

V piatok 23.2.2007 o 16 hod. sa v zasadačke OÚ uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva.

Na programe zasadnutia je:

1. Čerpanie rozpočtu obce, rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2006, Záverečný účet obce.
2. Zriadenie obecnej rady a komisií Obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov.
3. Rokovací poriadok OZ.
4. Rôzne.

Je to prvé pracovné rokovanie OZ v tomto volebnom období.

Komentáre:
posl. Kondela: plat starostu Štvrtok, 22. Februára 2007
Chcem ubezpecit obcanov ze v bode rozne bude tato otazka prerokovana a prostrednictvom zapisnice to bude zverejnene na uradnej tabuli.
--------------------------------------------------------------------------------
pre: obcan Streda, 21. Februára 2007
V piatok mas moznost sa na to spytat kompetentnych....
--------------------------------------------------------------------------------
občan: program schôdze Streda, 21. Februára 2007
Myslím, že na prvej schôdzi zastupiteľstva by sa mal schvaľovat aj plat starostu, aspoň tak to bolo písané v novinách. U nás už bol schválený ???? Prečo nie je v programe ???

*********************************************************************************

V pondelok 25.9.2006 o 17 hod. sa v zasadačke OÚ uskutoční zasadanie OZ.

Na programe zasadnutia je:

1. Správa o výsledkoch ZŠ s MŠ za školský rok 2005/2006 a priprava 2006/2007.
2. Kultúrny život obce - činnosť MKS a obecnej knižnice.
3. Rôzne.

*********************************************************************************

V piatok 14.7.2006 o 16 hod. sa v zasadačke OÚ uskutoční zasadanie OZ.

Na programe zasadnutia je:

Čerpanie rozpočtu obce za prvý polrok
Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ
Informácie o vedení kroniky obce.

*********************************************************************************

V piatok 16.12.2005 o 19 hod. sa v zasadačke OÚ uskutoční posledné tohtoročné zasadanie OZ.

Na programe zasadnutia je okrem iného aj návrh rozpočtu obce na budúci rok. Tento dokument, ak ho OZ schváli bude dva týždne zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli. Po tomto termíne nadobudne účinnosť a podľa neho sa bude riadiť financovanie obce, to znamená všetko od chodu OÚ až po údržbu ciest, alebo verejného osvetlenia.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál