Nohejbalový turnaj

NOVOŤ - Po populárnych športoch v ktorých Novoťania úspešne reprezentujú našu obec súťažne sa čoraz častejšie propagujú aj iné športy ako sú tenis, guličky a novinkou je nohejbalový turnaj dospelých, ktorý sa uskutoční dňa 2. septembra 2007 na tenisových dvorcoch v areáli školy.


Nohejbalový turnaj organizuje KVN Novoť v spolupráci s inými organizáciami v obci. Súťažiť budú trojčlenné družstva na tenisových dvorcoch v areáli školy so začiatkom v nedeľu o 10,00 hod. Rozlosovanie tejto zaiste zaujímavej súťaže sa uskutoční dňa 1. septembra 2007 /sobota/ o 19,00 hod. v Reštaurácii TREND v Novoti, kde sa musí zúčastniť minimálne jeden zástupca trojčlenného družstva za účelom pomenovania družstva a rozlosovania, aby účastníci poznali harmonogram a hrací poriadok podľa počtu prihlásených družstiev nakoľko v poobedňajších hodinách sú v obci iné športové aktivity.
Štartovný poplatok za 1 družstvo je 100,. Sk. Najlepšie družstvá budú odmenené vecnými cenami. Počas súťaže I. ročníka nebude chýbať dobrá zábava a občerstvenie. V prípade nejasnosti volajte mobilné číslo 0905 247214.
Tešíme sa na súťažne družstvá i na tých, ktorí sa prídu pozrieť na atraktívnu kolektívnu súťaž, ktorá by mala byť ozdobou športových aktivít v našej obci v roku 2007.

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál