Program mariánskych dní v Ludzmierzu

Ludzmierz - Slávnostnú sv. omšu na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Ludzmierzu bude celebrovať J. Em. Stanislaw kardinál Dziwisz, krakovský metropolita a dlhoročný spolupracovník a osobný sekretár Svätého Otca Jána Pavla II.


Je známy ako autor knihy „ Život s Karolom“ aj ako poverený vykonávateľ testamentu zosnulého sv. otca. Kardinál Dziwisz sa narodil v roku 1939 za kňaza bol vysvetený v r. 1963, od čias keď sa Karol Wojtyla stal krakovským arcibiskupom v r. 1966 bol jeho osobným sekretárom teda 39 rokov. Za arcibiskupa ho sv. otec Ján Pavol II. menoval v roku 2003.

Dni Panny Márie v Ludzmierzu 11 – 15 augusta 2007
Pripravuje kňaz profesor Ján Machniak z Krakova

Sobota 11.08.
600 – Ranné chvály
630 – Sv. omša s homíliou pre všetkých
1200 – Sv. omša s homíliou pre všetkých
1800 – Omša sv. s homíliou pre všetkých
2100 – Procesia svetla v Máriinej ružencovej záhrade – Výzva /apel/ Jasnohorský

Nedeľa 12.08
630 – Ranné chvály
700 – Sv omša s homíliou pre všetkých, rekolekcia pre matky
900 – Sv. omša s homíliou pre deti, rekolekcia pre mládež
1100 – Sv. omša s homíliou pre všetkých, rekolekcia pre otcov
1600 – Sv. omša na cintoríne
1730 – Pobožnosť
1800 – Sv omša s homíliou pre všetkých
2100 – Procesia svetla v Máriinej ružencovej záhrade – Výzva /apel/ Jasnohorský

Pondelok 13.08
600 – Ranné chvály
630 – Sv. omša s homíliou pre všetkých
1200 – Sv. omša s homíliou pre všetkých
1800 – Sv. omša s homíliou pre všetkých
2100 – Procesia svetla v Máriinej ružencovej záhrade – Výzva /apel/ Jasnohorský

Utorok 14.08 – Deň zmierenia
od 800 do 12 00 a od 1400 do 2400 - sv. spoveď
600 – Ranné chvály
630 – Sv. omša s homíliou pre všetkých
1200 – Sv. omša s homíliou pre všetkých
1800 – Sv. omša s homíliou pre všetkých
2000 – Sv. omša na Vigíliu a homília pre všetkých
2100 – Apel Jasnogórski – procesia svetla
2200 – Krížová cesta v areáli Baziliky
2300 – XV. ročník celopoľská súťaže v poézii a próze k PM Kráľovnej Podhaľa

Streda 15.08 – Sviatok Nanebovzatia Panny Márie
000 – Sv. omša PASTIERSKA
630 – Ranné chvály
700 – Sv. omša v Bazilike
900 – Sv. omša pri poľnom oltári
1100 – Privítanie pútnikov, reprezentačných zástav jednotlivých krajov a spolkov
1130 - Slávnostná sv. omša na poľnom oltári – celebruje J. Em. Stanislaw kardinál Dziwisz, krakovský metropolita
1730 – Pobožnosť – vešpery, posv. ruženec
1800 – Sv. omša s homíliou pre všetkých

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál