Súťaž o najkrajší balkón končí 15. augusta 2007

NOVOŤ - Poľnohospodárske družstvo a obec Novoť aj tohto roku vyhodnotí súťaž o najkrajší balkón v obci.


Poľnohospodárske družstvo a obec Novoť aj tohto roku vyhodnotí súťaž o najkrajší balkón.
V júni tohto roku bola v našej obci opäť vyhlásená súťaž o najkrajšíe upravený kvetinový balkón. Organizátorom tejto súťaže je už niekoľko rokov PD Agrokovex a obec Novoť. Od l. augusta tohto roku určená komisia vyhodnocuje kvetinovú výzdobu našich balkónov o čom vedie fotodokumentáciu, preto je dôležité udržiavať kvetinovú výzdobu až do ukončenia súťaže t. j. do 15. augusta 2007. Vyhlásenie výsledkov bude dňa 18. novembra 2007 na spoločenskom podujatí „Všetko čo doma máme“. Organizátori odovzdajú za najkrajšiu balkónovú výzdobu 10 najlepším vecné odmeny.

Galéria k článku

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál