GULIČKY - Pravidlá

Novoť - Výber z pravidiel hry tak, ako boli schválené SZHG.


Základné pravidla
Hracia plocha: 750 cm jamka od čiary hodu, jamka má priemer 9-11 cm
Guličky: Každý hráč má svoje odlišnej farby od súperových
Počet guličiek: Klasická hra 10 ks, skrátená 5 ks, krátka 2-3 ks, predĺžená 15 ks

Priebeh hry:
1. Hra sa začína rozhodom k jamke čím sa rozumie hod jednou guličkou smerom k jamke, víťazom sa stáva hráč, ktorého guľka je v jamke, alebo bližšie k jamke. V prípade rovností sa rozhod opakuje, ak gulička prvého súťažiaceho trafí guličku supera, alebo obaja trafili jamku hod sa opakuje v opačnom poradí ako v prvom rozhode. Hráč musí mať obe chodidlá za čiarou.

2. Víťaz rozhodu hádže potom určený počet svojich guličiek /2, 5, 10, 15/ pričom sa snaží zasiahnúť jamku. Ak hráčovi omylom vypadne gulička za čiaru hodu, nepovažuje sa toto za hod a hráč ju zodvihne a môže hodiť.

3. Pokračuje hráč č. 2 obdobným spôsobom.

4. Súper hráča, ktorý hádže guličky k jamke musí stáť minimálne 0,6 m za hráčom. Pri cvrnkaní musia stáť obaja hráči tak, aby nemohli zastaviť, či zabrzdiť niektorú z pohybujúcich sa guliek.

5. Po odhádzaní všetkých guličiek sa guličky dopravujú do jamky cvrkaním. Cvrkaním /cvrnknutím, cvrnkom/ sa rozumie pohýb jedného prstu pričom dôjde k dotyku s hráčovou /nie súperovou/ guličkou a k jej rozpohybovaniu. Táto gulička však môže trafiť guličku súpera.

6. Hráči sa striedajú v hre vždy po jednom cvrknutí bez ohľadu na to či gulička zasiahne jamku.

7. Ak hráč súpera zasiahne guličku súpera, čím zmení jej polohu. táto sa vráti na pôvodne miesto a pokračuje sa v hre.

8. Cvrkanie začína súťažiaci, ktorý má viac guličiek v jamke, v prípade zhody, ten, ktorý má guličku bližšie k jamke, ak sa tieto zhodujú, rozhoduje druhá atď.

9. Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý má všetky svoje guličky v jamke a zároveň minimálne 1 gulička súpera mimo jamky. prípade, že po poslednom cvrknutí nezostane žiadna gulička ide o remízu, hra sa opakuje.

10. Víťazom zápasu sa stáva hráč, ktorý dosiahne vopred stanovený počet víťazných hier. Ich optimálny počet je 2, alebo 3.

POZOR: HRU MUSÍ UKONČIŤ POSLEDNÝM CVRKNUTÍM HRÁČ č. 2 – HRAŤ NA REMÍZUŠtefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál