Na Novotskej hrudke opäť PROFIL

NOVOŤ - Po úspešnom I. ročníku pripravujeme na 7. júla 2007 druhý ročník súťažnej prehliadky syrových výrobkov občanov našej obce. Súčasťou podujatia bude aj súťaž v ťahaní syrových niti.


PD Agrokovex v spolupráci s OcÚ v Novoti poriadajú II. ročník „ Novoťskej hrudky“. Súťažná prehliadky sa uskutoční v areáli Agrohotela, kde okrem súťažnej prehliadky môžete ochutnať výrobky PD Agrokovex. Súčasťou podujatia bude aj súťaž v ťahaní syrových niti. Súťaž začina o 17,00 hod. a po skončení organizátori pripravili posedenie pri občerstvení, hudbe a tanci v prírode. Po úspechu z vlaňajšieho roku bude opäť hrať hudobná skupina PROFIL.

Novotská hrudka 2006

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál