XI.Chváľme piesňou Pána

Cháľme piesňou Pána

Dnes o 14:00 hod. sa v Novoti uskutočnil festival detských a mládežníckych speváckych zborov Chváľme piesňou Pána.

V programe sa predstavili: domáci spevácky zbor Burizón, mládežnícky zbor z Námestova, cirkevný spevácky zbor z Oravského Veselého, ženský chrámový spevácky zbor Marana Tha z Rabče.

Príspevky k predošlým ročníkom

6.6.2005

1.6.2006

12.6.2006,
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál