Na huby

NOVOŤ - Aktuálna a výborná stránka pre hubárov: www.nahuby.sk


Zaujala ma nová a veľmi aktuálna anketová otázka na našej stránke a preto by som všetkým hubárom rad doporučil internetovú stránku www.nahuby.sk, kde sa môžete naučiť identifikovať huby, pozrieť si vzácne nálezy hub v jednotlivých regiónoch Slovenska. Na stránke je bohatá fotodokumentácia a atlas húb. Každý deň je aktualizovaný výskyt jednotlivých druhov, široká diskusia a veľmi zaujímavá vedomostná súťaž pri spoznávaní a identifikovaní húb. Držím novým súťažiacim palce, stojí to za námahu keď si pozriete posledné otázky súťažného ročníka.

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál