Škola má vlastnú webovú stránku

NOVOŤ - Základná škola s materskou školou po skúšobnej prevádzke sprístupnila vlastnú webovú stránku. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, známky a množstvo iných údajov.
Stránka je prístupná na adrese:

http://zsnovot.edupage.org

a nemusíte si ju pamätať, bude totiž neustále prístupná aj z novotskej webovej stránky z hlavného menu zo sekcie Školstvo.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál