Naši ôsmaci víťazmi internetového hlasovania

Bratislava - Víťazom internetového hlasovania o Cenu diváka za najlepší videoklip v projekte SUPERTRIEDA ŠKOLSKÉHO ROKA 2006/2007 sa stala 8.B trieda, ZŠ s MŠ Novoť, ktorá získala 1267 hlasov, čo predstavuje 27.28% zo všetkých hlasov.
GRATULUJEME !


Cenu od partnera súťaže - spoločnosti Microsoft - počas finále v Bratislave osobne odovzdá generálny riaditeľ Microsoft Slovensko Róbert Šimončič.

V mene všetkých detí touto cestou Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do internetového hlasovania ďakujeme za ich podporu.


Projekt Supertrieda je vytvorený ako doplnok učebných osnov v predmete hudobná výchova. Vedie deti k tvorivosti, utužuje kolektív, prináša novú kvalitu vnímania umenia a hodnôt prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Má šancu stať sa alternatívou k pasívnemu príjmu konzumného umenia. Projekt Supertrieda vznikol na báze spolupráce pedagógov, psychológov a umelcov.Viac o 2. ročníku projektu SUPERTRIEDA ŠKOLSKÉHO ROKA 2006/2007 na www.supertrieda.sk.

Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál