Volejbalové ihrisko sprístupnené verejnosti

NOVOŤ - Ihrisko pre plážový volejbal v areáli školy je prístupné verejnosti.


Vstup na ihrisko je možný len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.Kľúče je možné vyzdvihnúť:
- v dňoch školského vyučovania u riaditeľa školy
- v dňoch pracovného pokoja a sviatkov u niektorého z členov TJ Novoť (Iveta Buľáková, Viera Buľáková, Jozefína Mikolajčíková, Albína Veselovská, Monika Veselovská, Marta Zavoďančíková, Ján Kuchťák, Jakub Paták)

Poplatok za ihrisko sa zatiaľ nevyberá

Upozornenie: Ihrisko slúži len na plážový volejbal !!!
Zároveň prosíme, aby ste na ihrisko nevchádzali v znečistenej obuvi a nevyvážali piesok von z ihriska.


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál