Tenisový kurt sprístupnený verejnosti

NOVOŤ - Nový tenisový kurt s umelým povrchom v areáli školy je prístupný verejnosti.


V dňoch školského vyučovania je tenisový kurt do 1300 hod vyhradený pre účely školy. V prípade záujmu, je v tomto čase kurt prístupný aj pre verejnosť, avšak iba po predchádzajúcej dohode s riaditeľom školy.
V dňoch školského vyučovania po 1300 hod a v dňoch pracovného pokoja a sviatkov (celý deň) je kurt k dispozícií záujemcom za dole uvedených podmienok. Tenisový kurt sa objednáva v reštaurácii TREND (tel.: 043/5590 491), kde sú k dispozícii aj kľúče od kurtu.

Poplatok za tenisový kurt pre obyvateľov obce Novoť: 50,- Sk/hod (poplatok na zabezpečenie údržby kurtu)

Upozornenie: Tenisový kurt je možné prenajať len osobám od 15 rokov, popr. osobe mladšej, ale v sprievode dospelej osoby.


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál