Domáce zabíjačky rozvírili rušné debaty

1. februára nadobudol účinnosť Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. V týždenníku Naša Orava vyšiel na túto tému rozhovor s riaditeľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dolnom Kubíne. Keďže táto problematika sa dotýka aj Novoťanov, prevzali sme článok v plnom znení.


Nový zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára, upravuje okrem iného aj podmienky zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, teda známe domáce zabíjačky. Zákon vyvolal veľkú polemiku nielen medzi politikmi, ale aj medzi chovateľmi ošípaných na dedinách a v mestečkách.
Je oznamovanie a „vzorkovanie“ domácich zabíjačiek obyčajnou buzeráciou, alebo ide o ochranu občana? Spýtali sme sa na to riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dolnom Kubíne Petra Čulena:
„Nemalo by to ľudí strašiť. Jednoducho najneskôr deň dopredu nám zavolajú a oznámia zabíjačku. Spolu sa dohodneme, ako dopraviť vzorku mäsa na rozbor. Občan by s tým nemal mať žiadne mimoriadne výdavky. Zabíjačky robia väčšinou odborníci – mäsiari, ktorí bez problémov odoberú aj vzorku. Podmienkou domácej zabíjačky je, že mäso a výrobky z neho nesmú byť uvedené na trh, ale sú určené výlučne pre spotrebu chovateľom. Toto je dôležitý rozdiel, nakoľko pri uvádzaní mäsa a mäsových výrobkov na trh sú podmienky kontroly oveľa tvrdšie. V prípade domácich zabíjačiek ide o ochranu obyvateľstva pred svalovcom. Ak sa časom ukáže, že sa niet čoho obávať, opatrenie môže byť zákonodarcami opäť zrušené. Zatiaľ je to však tak, že vzorky sa budú vyhodnocovať a výsledky sa musí chovateľ dozvedieť do troch dní. Ak sa mu do troch dní náhodou neozveme - budeme sa snažiť výsledky oznámiť každému, no môže sa to stať – môže mäso pokladať za nezávadné. Tepelne spracované produkty zo zabíjačky sú bez problémov konzumovateľné hneď, aj počas zabíjačky, počkať sa musí len s klobásami, prípadne údenou šunkou – tie v udiarni neprejdú dostatočným teplom, aby sa prípadné larvy svalovca zničili. V žiadnom prípade neodporúčam konzumovať surové klobásové mäso.“

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál