Dobrá novina 2006

NOVOŤ - Včera, na sviatok sv. Štefana zavítali do našich domovov KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY. Deti z eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí boli rozdelení na sedem skupín, aby pod vedením animátorov rozniesli radostnú zvesť do všetkých častí obce.


Vyzbierané peniaze budú použité na sociálne projekty hlavne v Keni, Ugande a Sudáne.
Ak ste včera neboli doma a nestihli ste koledníkov, prinášame Vám autentickú náhravku vo formáte mp3. Svoj príspevok môžete tiež poslať na účet Dobrej Noviny: 4000713500/3100Viac o projekte Dobrá novina sa dozviete na www.dobranovina.sk

Galéria k článku

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál