Hlas Novote má dva roky

NOVOŤ - Na Mikuláša pred dvomi rokmi vyšlo nulté číslo obecných novín Hlas Novote. Názov pochádza zo 60.-tych rokov a poslanci obecného zastupiteľstva jeho schválením nadviazali na predchádzajúci pokus vydávať vlastné noviny.


„Je o ne veľký záujem, ľudia považujú za samozrejmosť, že existuje takýto zdroj informácií. Spolupracujú, poskytujú nám materiály a informácie,“ informovala šéfredaktorka Mária Kondelová.

Redakčná rada v zložení Bernard Ondrejka, Mária Smolárová, Stanislav Mikolajčík, Viera Jantoláková a Rastislav Kovalčík pripravila pred pár dňami ďalšie, až šestnásť stranové vydanie Hlasu Novote. Okrem komunálnych volieb v nich čitatelia našli informácie z kultúry a športu. Nechýba správa z návštevy súboru Grapka v Poľsku.

„Distribúciu zabezpečujú deti základnej školy. Roznášajú ich v sobotu podľa pripraveného menného zoznamu do každého domu v jednotlivých častiach obce. Noviny sú bezplatné, všetky náklady na sadzbu a tlač hradí obec,“ povedala šéfredaktorka.

Niekoľko štatistických údajov - v roku 2005 vyšli štyri čísla, tento rok tri čísla v náklade 800 kusov. Tlač zabezpečuje Tlačiareň Kubík, sadzbu Justína Brišová z Rabče.

článok prevzatý z týždenníka
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál