Tretie tohtoročné číslo Hlasu Novote dané do tlače

NOVOŤ - Včera boli dokončené posledné úpravy Hlasu Novote. Distribuovať ho budú opäť deti ZŠ počas víkendu.


Včera neskoro večer boli dokončené posledné úpravy Hlasu Novote a dnes boli podklady odovzdané do tlače.
Tentokrát až 16-stránové noviny sú výrazne poznačené témou týchto dní - komunálnymi voľbami, ktorým je venované až 10 strán. Okrem volieb v nich nájdete aj informácie z kultúry, športu i z návštevy súboru Grapka v Poľsku. Deti Základnej školy by Vám ich mali doniesť priamo domov v priebehu tohoto víkendu.

Redakcia Vám praje príjemné čítanie.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál