Navštívil nás vojenský ordinár

NOVOŤ - Dnes navštívil našu obec J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. Doobeda navštívil colnicu, neskôr v spoločnosti starostu a "zastúpujúceho farára" otca Karola obedoval v Agropenzióne. Išlo o návštevu, ktorá mala skôr súkromný charakter.


Dnes navštívil našu obec vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý je aj predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska. Do nášho kraja zavítal na pozvanie člena tejto rady Jána Opartyho filmového režiséra , rodáka z Oravskej Lesnej.
Mons. František Rábek pozná Oravu už 30 rokov a stále ju obdivuje. Včera si pozrel Lesný náučný chodník v Oravskej Lesnej. Dnes navštívil Oddelenie hraničnej polície v Oravskej Polhore i v Novoti. Bol veľmi rád, že sa oboznámil s podmienkami výkonu služby v tejto oblasti. Absolvoval tiež výstup na Pilsko a po výstupe prijal pozvanie starostu obce Bc. Františka Poletu na obed do Agropenzionu „AB“. Zaujala ho stála výstava členov Umeleckej besedy slovenskej aj drevorezby Cypriána Serdela v interiéri hotela. Pri odchode sa krátko stretol členmi hnutia „eRko“ z Korne, ktorí svojho nitrianskeho biskupa srdečne privítali.
Text a foto: Mária KondelováŽivotopisné údaje otca biskupa
Narodený 17. februára 1949 v Močenku
Kňazská vysviacka: 17. júna 1972
1972-1973 kaplán Bošany
1973-1979 kaplán Nitra-Horné mesto
1979-1982 duchovný správca Nitra-Kalvária
1982-1989 správca farnosti Drážovce
1989-1991 správca farnosti Čierne pri Čadci
od roku 1990 generálny vikár
v r. 1991 pápežom Jánom Pavlom II menovaný za titulárneho biskupa Catrensis
Biskupská vysviacka: 27. júla 1991
20.1.2003 menovaný za vojenského ordináraŽivotopisné údaje prevzaté z www.kbs.sk

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál