Chváľme piesňou Pána

NOVOŤ - V nedeľu 11. júna 2006 o 1330 sa vo farskom kostole v Novoti uskutočnil jubilejný desiaty ročník festivalu mládežníckych chrámových speváckych zborov.Tento jubilejný ročník nesúťažnej prehliadky sa už uskutočnil opäť v obnovených priestoroch nášho chrámu. Na úvod sa účinkujúcim i návštevníkom prihovoril vdp. Marián Dopater. Po ňom prehliadku otvorila vedúca Miestneho kultúrneho strediska v Novoti Mária Smolárová, ktorá celý program moderovala.Ako prvý vystúpil súbor Mária z Trstenej, najskôr v zúženej,

potom v kompletnej zostave aj s pohybom.

Po nich prišiel na rad nováčik prehliadky, súbor Nádej z Oravskej Lesnej.

Ako posledný účastník sa predstavil domáci súbor Burizon.

Z pozvaných hostí sa najskôr predstavil COLEGIUM CANTUS z Banskej Bystrice

a potom Mládežnícky cirkevný zbor z neďalekej Milovky z Poľska, ktory sa však predstavil s trochu odlišným žánrom. Avízovaných 10 minút na prípravu aparatúry sa trochu natiahlo, preto vedúci súboru a duchovný otec v jednej osobe vyplňal čas komunikáciou s publikom.


Potom sa už kostolom rozoznela hudba, ktorá dokonale preverila statiku kostola.

Na záver prehliadky odovzdala účastníkom pamätné listy zástupkyňa Oravského osvetového strediska.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál