Nie každá domácnosť má internet !

NOVOŤ - Pripravujeme druhé tohtoročné číslo Hlasu Novote. Ak chcete informovať o svojich akciách, máte možnosť.


Pripravujeme druhé tohtoročné číslo Hlasu Novote, predpokladaný termín vydania: prvá polovica júla. Preto neváhajte a o pripravovaných letných akciách informujte na poslednej strane. Nie každá domácnosť má internet, no Hlas Novote sa dostane do každej domácnosti. Svoje príspevky, oznamy, ponuky posielajte najneskôr do polovice júna na adresu redakcie, alebo emailom, prípadne kontaktujte redakciu.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál