Popoludnie a noc s rozprávkou

NOVOŤ - Mesiac marec je mesiacom knihy. Deti najviac poznajú a majú rady rozprávkové knižky. Práve preto v dňoch 24. 3. – 25. 3. 2006 pani učiteľky 1. stupňa zo ZŠ s MŠ Novoť pripravili pre svojich žiakov Popoludnie a noc s rozprávkou. Akcie sa zúčastnili takmer všetky deti 1. stupňa ZŠ.


Už od 15.00 sa do školy schádzali deti plné očakávania so spacími vakmi a batožinou. Do tried ich usmernili rozprávkové postavičky a výzdoba na stenách školských chodieb. V telocvični ich privítal divadelný súbor ZŠ s predstavením o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Potom sa už na deti tešili pani učiteľky s pripravenými aktivitami. Žiaci si vyskúšali zdramatizovanie známych rozprávok, mohli si vytvoriť bábky a divadelné kulisy, zhotoviť si leporelo s vlastným textom alebo záložku do knižky, či vytvoriť stavebnicu rozprávkových bytostí z odpadových materiálov. Kreslili a maľovali, precvičili si postreh, riešili zábavné úlohy , spievali, spoznávali nové knihy pre deti a oboznámili sa aj s ich autormi. Všetky činnosti boli sprevádzané pohybom, hrami a tvorivosťou žiakov.

Keď si deti pochutnali na dukátových buchtičkách, ktoré im na večeru prichystali pani kuchárky, rozložili si deky, spacie vaky a vankúšiky a spolu so svojimi obľúbenými hračkami sa pripravili na spánok v škole, čo bolo pre ne asi najväčším zážitkom. Príjemne unavené si ľahli a preniesli sa do čarovného sveta rozprávok, ktoré im na dobrú noc prečítali pani učiteľky. Na druhý deň sa vstávalo skoro, veď deti sa nemohli dočkať ďalších hier. K úplnému prebudeniu im pomohla rozcvička. Po raňajkách a hrách v triede, ktoré detské kolektívy ešte viac upevnili, si deti pozreli ďalšiu divadelnú hru O Červenej čiapočke.

A už tu bol záver celej akcie. Bude im ju pripomínať Pamätný list a malá hračka, ktorú si okrem mnohých dojmov, poznatkov, skúseností a emocionálnych zážitkov, odniesli domov.

Za výnimočne strávený čas v škole ďakujeme vedeniu školy, rodičom a sponzorom, ktorí prispeli sponzorskými darmi. Zostáva nám už len tešiť sa na ďalšiu podobnú akciu.

Kolektív učiteliek 1. stupňa

Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál