Vyhodnotenie projektu Dobrá novina

NOVOŤ - Aj tento rok mala naša farnosť možnosť zapojiť sa do koledníckej akcie Dobrá novina. Šesťdesiat detí, ktoré neváhali obetovať svoj čas a námahu sa s radosťou vybrali navštíviť naše domovy. Rozdelili sa do šiestich menších skupiniek, ktoré pod vedením dospelej osoby navštívili približne 550 rodín. Vďaka Vám sa na projekty do Južného Sudánu vyzbieralo 57 400 Sk.


Dobrá novina podporuje projekty:
 • určené najslabším a najohrozenejším (deti, rodiny v núdzi, postihnutí)
 • zamerané na uspokojovanie základných ľudských potrieb (čistá voda, vzdelanie, dodržiavanie ľudských práv, zdravotnícka starostlivosť), vychádzajúce z miestnych potrieb a kultúry.

  Ďakujeme všetkým, ktorých srdcia boli otvorené pre „Dobrú novinu“ a akýmkoľvek spôsobom sa do nej zapojili. Zvlášť ďakujeme našim koledníkom a ich rodičom a takisto všetkým, ktorí ich s láskou privítali vo svojich domovoch.
 • Prevzaté z Farníka

  Viac o projekte Dobrá novina sa dozviete na www.dobranovina.sk

  Galéria k článku  Administrátor, informacny_portal@novot.sk
  Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál