Výsledky volieb do VÚC v našej obci

NOVOŤ - Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil na svojich stránkach výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov. Prinášame Vám výsledky hlasovania v našej obci spolu, i v oboch okrskoch samostatne a pre zvedavých aj odkaz na pôvodnú stránku Štatistického úradu.


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005

Počet zapísaných voličov Počet prevzatých obálok Počet odovzdaných obálok Účasť v % Počet platných hlasov pre voľbu predsedu Počet platných hlasov pre voľbu poslancov
č.1 1065 274 274 25,73% 245 269
č.2 1033 319 319 30,88% 264 313
Spolu 2098 593 593 28,27% 509 582
Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva
č. Meno a priezvisko okrsok 1 okrsok 2 Spolu %
1 Štefan Blahút 30 30 60 10,12%
2 Viktor Borovjak 6 3 9 1,52%
3 Jozef Djubek 1 1 0,17%
4 Jozef Fajčák 27 26 53 8,94%
5 Daniela Fejová 6 10 16 2,70%
6 Karol Grigeľ 9 9 18 3,04%
7 Daniel Hajdučík 8 4 12 2,02%
8 Július Hlušík 11 12 23 3,88%
9 Ľubomír Jaššo 25 18 43 7,25%
10 Natália Klempaiová 3 4 7 1,18%
11 Elena Krausová 38 38 76 12,82%
12 Ján Kubášek 43 21 64 10,79%
13 Miroslav Majkút 9 5 14 2,36%
14 Viera Mazúrová 11 16 27 4,55%
15 Vladimír Natšin 24 8 32 5,40%
16 Pavol Oparty 90 69 159 26,81%
17 Jozef Parigal 1 6 7 1,18%
18 Jozef Pečarka 7 4 11 1,85%
19 Jozef Pindjak 4 4 0,67%
20 František Poleta 232 313 545 91,91%
21 Milan Rentka 8 8 16 2,70%
22 Jozef Straka 75 52 127 21,42%
23 Ján Škombár 59 62 121 20,40%
24 Milan Vrábeľ 187 140 327 55,14%
Kandidáti na predsedov
č. Meno a priezvisko okrsok 1 okrsok 2 Spolu %
1 Juraj Blanár 5 10 15 2,53%
2 Natália Klempaiová 4 8 12 2,02%
3 Tibor Michálek 14 6 20 3,37%
4 Andrej Sočuvka 48 49 97 16,36%
5 Radomír Szabó 4 4 0,67%
6 Jozef Štetina 2 2 0,34%
7 Jozef Tarčák 174 185 359 60,54%


Ak si chcete pozrieť výsledky v ktorejkoľvek obci na Slovensku, kliknite TU


Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál