Nadstavba výťahu v DD a DSS Novoť v prevádzke

NOVOŤ - Po šestnástich rokoch sa v tunajšom Domove dôchodcov a domove sociálnej starostlivosti s pomocou krajskej samosprávy konečne podarilo zrealizovať nadstavbu výťahu, ktorá vyriešila problém nemobilných dôchodcov a klientov domova s telesným postihnutím s bezbariérovosťou.


Podľa riaditeľky DD a DSS Márie Kondelovej bola podnetom na realizáciu nadstavby protipožiarna kontrola, zameraná na preverenie stavu únikových ciest a evakuáciu obyvateľov a personálu zariadenia. Zistené nedostatky bolo treba odstrániť a výsledkom je zatiaľ realizácia prvej etapy riešenia. Nadstavba výťahu a lôžkového výťahu pre zdravotne postihnutých klientov v posledný augustový týždeň slávnostne odovzdala do prevádzky zástupkyňa zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, poslankyňa zastupiteľstva ŽSK Elena Gottasová. Zriaďovateľ investoval do diela 3,5 milióna Sk. V rámci druhej etapy odstraňovania nedostatkov musia byť v domove vybudované ešte ďalšie únikové cesty tak, aby bola v prípade potreby možná aj evakuácia imobilných osôb.
DD a DSS v Novoti je prispôsobený na poskytovanie sociálnych služieb pre 105 starých a zdravotne postihnutých obyvateľov zo všetkých okresov Žilinského kraja. Aj keď má domov priestory prispôsobené na plnohodnotné prežitie jesene života klientov, nie všetky boli pre nich dostupné. Starý a nemobilný človek sa len ťažko dostal do podkrovia, kam vôbec neviedol výťah. No to je už od minulého mesiaca tiež minulosť.

Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál