Naši mladí kadeti vo finále

Dolný Kubín - Volejbalový klub Hlavatík Dolný Kubín usporiadal počas uplynulej soboty už 5. ročník volejbalového turnaja Memoriálu Ing. Petra Hlavatíka, ktorý bol zároveň 6. ročníkom Memoriálu Libora Buriana a MUDr. Petra Rajniaka. Pre nepriaznivé počasie sa turnaj neodohral na antukových dvorcoch, ale v telocvični ZŠ A. Radlinského. Turnaja sa zúčastnilo päť kolektívov z Dolného Kubína, Novote, Popradu a Poľska.


Víťazstvo si napokon vybojovalo jediné poľské družstvo a to Ujsojly. Na druhom mieste skončili mladí kadeti z Novote pred obidvomi družstvami VK Hlavatík. Posledná piata priečka patrila volejbalistom z Popradu. VK Hlavatík D. Kubín touto cestou chce poďakovať všetkým sponzorom, ktorí mu umožnili zorganizovať tento volejbalový turnaj.


Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál