Úspech hasičov

Zubrohlava - Naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ktorému predsedá Štefan Bystričan st., sa zúčastnili obvodnej súťaže DHZ, ktorá sa konala 29. mája 2005 v Zubrohlave a zvíťazili.


Víťazné družstvo v zložení Štefan Bystričan ml., Štefan Garaj, Miroslav Jakubjak, Jozef Kovalčík, Miroslav Kovalčík, Miroslav Račák , Vladimír Veselovský, Stanislav Zavoďan pod velením Jozefa Kondelu postúpilo na okresnú súťaž, ktorá bola 19. júna v Zuberci a obsadilo pekné 3. miesto. Súťaž pozostáva z troch okruhov : požiarny útok, požiarna štafeta a taktická príprava. Úspech v súťaži si vážia členovia DHZ, lebo pri príprave nemali optimálne technické podmienky, ale milo prekvapili všetkých Novoťanov.
Redakcia Hlasu Novote 03/2005


Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál