Novoťou zneli tóny chorálov

NOVOŤ - Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne, Miestne kultúrne stredisko a Farský úrad v Novoti organizovali 12. júna IX. ročník festivalu mládežníckych cirkevných speváckych zborov. Predstavili sa zbory, ktoré majú svojich priaznivcov a každý rok pritiahnu pozornosť nielen obyvateľov Novoti...Mládežnícke cirkevné zbory sú nositeľmi myšlienok, ktoré rezonujú u všetkých vekových skupín. Pavol Bažík, odborný lektor festivalu, v minulom roku na margo podujatia povedal: “Účasť zboru na takomto podujatí je často jeho jedinou odmenou za vynaloženú prácu počas celého roka, lebo práca so zbormi je v súčasnosti nedocenená, i keď mnohokrát supluje školskú hudobnú výchovu a podieľa sa na spevavosti detí, umožňuje ich verejné vystúpenia a sebarealizáciu mládeže, vypĺňa ich život a podieľa sa na duchovnom obohatení a raste.“
Tento rok sa v Novoti predstavilo päť zborov. Mládežnícky spevácky zbor Burizón z Novote pod vedením dirigentky Márie Kobellovej píše už 12-ročnú históriu. V jeho repertoári sú nielen duchovné, ale i ľudové a detské piesne, ktorými obohacuje kultúrny život v obci. Umelecká úroveň súboru stúpa, čo sa prejavuje v spracovaní čoraz náročnejších piesní. Ďalším účinkujúcim bol spevácky zbor CD z Brezovice, vedený Lenkou Hajdúkovou. V súčasnom zložení zbor pôsobí šesť rokov. Cieľom jeho členov je „oslavovať trojjediného Boha a Nebeskú matku a zároveň pomôcť sebe aj iným hlbšie a úprimnejšie žiť vieru“. Spevácky zbor Gaudium z Nižnej pod dirigentskou taktovkou Daniely Štecovej uvádza duchovné piesne, vystupuje na rôznych akadémiách a začína s prezentáciou vlastnej tvorby. Zúčastňuje sa festivalov, prehliadok a obecných kultúrnych podujatí. Spevácky zbor Mária z Trstenej pracuje pod vedením Márie Sokolovskej, Márie Lacekovej a zvukára Martina Straku. Ich repertoár tvoria detské, mládežnícke náboženské piesne a taktiež sa snažia o vlastnú tvorbu.
Zahraničným hosťom na festivale bol Chor Mika Maria z Pewle Slemienskej z Poľska. Zbor má družbu s obcou Rabča, účinkuje počas bohoslužieb a zúčastnil sa viacerých poľských festivalov.
Článok je prevzatý z regionálnych novín Naša Orava


Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál