Novoťanka bude obsluhovať kardinálov - voličov !

Vatikán - Novotská rodáčka - rehoľná sestra z rádu sv. Vincenta je jednou z mala vyvolených, ktorí sa nepriamo zúčastnia voľby nového pápeža.


Medzi 20-timi rehoľnými sestrami, ktoré budú zabezpečovať obsluhu kardinálov v dome sv. Marty počas konkláve sú aj štyri slovenské sestry. Jednou z nich je sestra Petra (občianskym menom Helena Bulvasňáková) z Novote.

Dom sv. Marty bol viac ako storočie prístreším pre pútnikov, ale aj útulkom pre starých, chudobných a žobrákov kde Cirkev poskytovala charitatívne služby. Po čase, keď štát prevzal časť starostlivosti o tieto skupiny dom prestal plniť svoju funkciu a tak ho sv. otec Ján Pavol II dal prebudovať na ubytovacie a stravovacie zariadenie Vatikánu. Dovtedy Vatikán nemal žiadne takéto zariadenie a napr. aj biskupi z chudobných krajín boli odkázaní na služby drahých rímskych hotelov. Dom spravuje 8 sestier sv. Vincenta, z nich štyri su zo Slovenska. Počas konkláve im príde na výpomoc 12 sestier z rímskej diecézy. Nie je to žiaden luxusný hotel, ako píše bulvárna tlač, ale jednoduché zariadenie s jedno a dvojposteľovými skromne zariadenými izbami. Bývajú v ňom niektorí členovia Rímskej kúrie, biskupi počas úradných návštev AD LIMINA APOSTOLORUM, oficiálne návštevy Vatikánu a pod. Tu sa usporadúvajú rôzne stretnutia, kongresy a iné. V čase, keď bol zdravší tu bol častým hosťom aj sv. otec Ján Pavol II.

Počas konkláve tu budú bývať kardináli, tu budú deň začínať raňajkami a sv. omšou, tu sa budú stravovať. Samotná voľba pápeža však bude prebiehať v Sixtínskej kaplnke, kde nebude mať prístup ani obsluhujúci personál. Dom sv. Marty a Sixtínska kaplnka budú počas konkláve dôkladne uzavreté, dopravu kardinálov medzi nimi budú zabezpečovať špeciálne autobusy.

Keďže aj personál bude viazaný prísahou mlčanlivosti, žiadne podrobnosti z priebehu konkláve sa nikdy nedozvieme.

Sestra Petra srdečne pozdravuje všetkých návštevníkov novotskej stránky, i všetkých Novoťanov a pozýva nás na modlitbu, ktorou sa všetci môžeme stať účastnými na voľbe nového pápeža.


Pre zväčšenie klikni na fotoStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál