Linky :  | Oranet - Wifi sieť | Agropenzión | MY Oravské noviny | Orava | Oravská knižnica | Oravská galéria | Stránky hornooravských obcí
  
 Hlavna stranka | Registracia | Hladat | Galeria | Download | Neprihlaseny uzivatel  //Sobota, 18. septembra 2021 

CSS STUDIENKA

CSS Studienka Novoť

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA Novoť


Centrum sociálnych služieb STUDIENKA bolo uvedené do prevádzky roku 1989. Nachádza sa v centre obce s vybudovanou infraštruktúrou. Počas svojej existencie prešlo viacerými zmenami. Okresný úrad v Dolnom Kubíne zriadil od 1.1.1991 Domov dôchodcov v Novoti ako samostatnú rozpočtovú organizáciu. Následne Krajský úrad v Žiline zriadil od 24.07.1996 Domov dôchodcov. Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine organizácie sa zmenil názov zariadenia na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých. Zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých od 01.07.2002 sa stal Žilinský samosprávny kraj. Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj od 01.06.2010 zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť. S účinnosťou od 15.4.2016, na základe Dodatku č. 4 sa zmenil názov organizácie na Centrum sociálnych služieb STUDIENKA a od 1.5.2016 rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb.

Predmet činnosti:

Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana:

1) formou celoročnej pobytovej sociálne služby:
-pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby; alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 15 prijímateľov
-pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 45 prijímateľov
-pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinova porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosndróm v špecializovanom zariadení s kapacitou 45 prijímateľov

2) formou podpornej sociálnej služby:
-fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšila dôchodkový vek – stravovanie v jedálni
-fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá dovŕšila vek 15 a viac rokov v dennom centre s kapacitou 10 prijímateľov

3) formou terénnej sociálnej služby:
-fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie - prepravná služba v obci Novoť a jej okolí

Viac informácií a fotogalériu nájdete na webovej stránke: http://novot.dsszsk.sk/


Formulár

Ak chcete poslať vedeniu CSS STUDIENKA návrh, otázku, alebo pripomienku kliknite na nasledujúci odkaz, ktorý odošle váš podnet vo forme emailovej správy :

Vytvoriť správuZ nášho života

(kliknite na obrázok a pozrite si fotografie z príslušného podujatia)

POŽEHNANIE KAPLNKY 3.12.2007
17.2.2009 SME SPOLOČNE S KLUBOM DÔCHODCOV V NOVOTI PÁRALI PERIE, ZAPOJILI SA AJ HOSTIA
PRECHÁDZKY, VÝLETY
TVORIVÉ DIELNE
VÝLET NA KYSUCIACH
ALTÁNOK V AREÁLI DOMOVA
UŽ 20 ROKOV SME MEDZI VAMI
EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY 15.2.2008
PRACOVNÁ TERAPIA
ŠPORT
ZÁBAVY, POSEDENIA
DOMOV DOMOVU
V KAPLNKE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
STAVANIE MÁJA
 

Prihlasenie
Login:
Heslo:

Hladat
 
v clankoch
v novinkach
v hlavnom menu

Najcitanejsie
Fašiangy aj v materskej škole

Nebezpečenstvo pri zbere húb

Novotská hrudka - výsledky, foto i odborný komentár

Vzácni hostia na Novotských furmanských dňoch

III. ročník Novotských furmanských dní

Info
Nase stranky si prave cita 715 citatelov, z toho je 0 zaregistrovanych

Sponzoring
Domenu www.novot.sk sponzoruje:

Copyright © 2005-2019 Ing. Rastislav Kovalčík. Technická podpora : www.oranet.sk
Powered by DEV web management system      
DWMS13ACL