Linky :  | Oranet - Wifi sieť | Agropenzión | MY Oravské noviny | Orava | Oravská knižnica | Oravská galéria | Stránky hornooravských obcí
  
 Hlavna stranka | Registracia | Hladat | Galeria | Download | Neprihlaseny uzivatel  //Piatok, 24. marca 2023 

    Držiteľ ŤZP preukazu a taxislužba

Vedeli ste?

Vedeli ste, že držiteľ ŤZP preukazu môže získať príspevok na prepravu taxislužbou až do výšky 90 eur mesačne?
(odvoz do kostola, na nákupy, na návštevu, k lekárom...)

Účelom peňažného príspevku na prepravu je zabezpečenie prepravy fyzickej osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je fyzická osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Zákon 447/2008
Fyzickej osobe, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, a nie je vlastníkom ani držiteľom osobného motorového vozidla, možno poskytnúť príspevok na prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa zákona o sociálnych službách. Výška peňažného príspevku na prepravu sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby, mesačne je však najviac vo výške 51,02% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Podmienky nároku
Peňažný príspevok na prepravu sa poskytne, ak:
- je fyzická osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
-premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
- nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
- zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov,
- fyzická osoba s ŤZP na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú
a/osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy (taxislužba)
b/obcou alebo
c/registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb,
-sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na prepravu, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška príspevku
Peňažný príspevok na prepravu je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby s ŤZP.( zhruba 90 eur mesačne)

Žiadosť o peňažný príspevok na prepravu
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na prepravu sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na prepravu.
Žiadosť o peňažný príspevok na prepravu musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.
Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
Povinnosti fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na prepravu
Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na prepravu je povinná
- predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; tento doklad obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonanie prepravy a cenu za vykonanú prepravu,
- preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
- písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu.

zdroj:http://www.zzpo.sk/penazne-prispevky-na-kompenzaciu/penazny-prispevok-na-prepravu/

bližšie info na t.č. 0907 373 029 Serdelová Janka


Autor : Janka S., citane 2032x
Hodnotenie :    |  Utorok, 7. oktobra 2014


Vase hodnotenie :   horsie  lepsie
Prihlasenie
Login:
Heslo:

Hladat
 
v clankoch
v novinkach
v hlavnom menu

Najcitanejsie
Fašiangy aj v materskej škole

Nebezpečenstvo pri zbere húb

Novotská hrudka - výsledky, foto i odborný komentár

Vzácni hostia na Novotských furmanských dňoch

III. ročník Novotských furmanských dní

Info
Nase stranky si prave cita 883 citatelov, z toho je 0 zaregistrovanych

Sponzoring
Domenu www.novot.sk sponzoruje:

Copyright © 2005-2021 Ing. Rastislav Kovalčík. Technická podpora : www.oranet.sk
Powered by DEV web management system      
DWMS13ACL