Linky :  | Oranet - Wifi sieť | Agropenzión | MY Oravské noviny | Orava | Oravská knižnica | Oravská galéria | Stránky hornooravských obcí
  
 Hlavna stranka | Registracia | Hladat | Galeria | Download | Neprihlaseny uzivatel  //Streda, 30. septembra 2020 

    OSLAVA SYRÁRSKYCH ŠPECIALÍT V NOVOTI

NOVOŤ - Aktivity Agrokovexu prekračujú hranice obce i regiónu. Prinášame príspevok Ing. Karola Heriana, CSc. o Novotskej hrudke do časopisu Mliekarstvo.
Príspevok uverejňujeme so súhlasom autora.

OSLAVA SYRÁRSKYCH ŠPECIALÍT V NOVOTI
Ing. K. Herian, CSc., Žilina

V súčasnej uponáhľanej dobe sa rieši veľa významných národohospodárskych problémov a slovenská ekonomika naberá na tempe. Všetky problémy sa riešia postupne, avšak najmä tie, ktoré sú momentálne najaktuálnejšie. V tomto zhone sa častokrát zabúda alebo nestíha riešiť množstvo problémov dlhodobejšieho a perspektívneho charakteru. No celá problematika poľnohospodárstva a potravinárstva, ako aj celá koncepcia výživy sa nedá riešiť iba podľa volebných období, ale je to dlhodobá problematika s výhľadom na minimálne 20 rokov dopredu a viac. Potraviny, potravinová sebestačnosť a zdravá výživa by mali byť trvalou prioritou každého volebného zoskupenia i trvalou prioritou štátu. Zvlášť teraz si to začíname uvedomovať, keď aj potraviny sa stávajú strategickou surovinou a ich cena vo svete i u nás stále narastá.

Mnohí mliekarenskí pracovníci, ale aj spotrebiteľská verejnosť si spomína, že sme problematike spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, výžive, sortimentu i kvalite mlieka a celkovej propagácii mlieka v nedávnej minulosti venovali viac pozornosti ako je tomu v súčasnom období. Mnohí sa pamätajú na pravidelné celoslovenské oslavy Dňa mlieka, na Sviatky syrov, na propagáciu školského mlieka, na Ovčiarske nedele a na mnohé relácie v masmédiách. Avšak od tých čias sa spotreba mlieka a mliečnych výrobkov u nás naďalej znižuje, neustále klesá počet dojníc a ďalších hospodárskych zvierat. Následne máme čím ďalej tým viac nevyužitých trávnych porastov, ktoré nám zarastajú, nekosia sa a ani sa nevyužívajú na pasenie dobytka.

Napriek spomínanému súčasnému nepriaznivému stavu, keď sa celoštátne podporné akcie nerobia, začínajú sa na viacerých miestach na Slovensku oživovať rôzne miestne a regionálne tradičné podujatia s mliekarenskou tematikou, prevažne zamerané na výrobu a predaj slovenských syrárskych špecialít. Jedným z pekných príkladov sú aj syrárske trhy v Novoti.

V tomto roku - 6. júla - sa v Novoti na severnej Orave uskutočnil už 3. ročník syrárskych slávností spojených s jarmokom syrov, a to pod názvom „Novotská hrudka“. Hlavným organizátorom bol predseda AGROVEX-u Novoť, Ing. Jozef Kondela, spolu s nadšenými domácimi výrobcami kravských parených syrov. Táto príjemná slávnosť syrov sa uskutočnila v peknom prírodnom areáli Agropenziónu, a to za účasti vyše 2 tis. ľudí z takmer celej dediny a blízkeho okolia.

Na týchto syrárskych slávnostiach sa zúčastnilo 14 domácich výrobcov syrov, ktorí predstavili nádherné kolekcie tvarovaných a ťahaných parených a údených syrov z kravského mlieka. Bola to jednoducho nádherná ľudová syrárska fantázia. Počet tvarov syrov bol vyše 50 a boli to hlavne rôzne pospletané a vytvarované syrové nite, bola to celá rada krásnych domácich i lesných zvieratiek a nádherné fantázie zo syrov. Napríklad krásny košík ruží z parených syrov, krásne tvarované emblémy a štátne znaky, celé prírodné scenérie a pod. Kombinácia parených syrárskych nití a vytvarovaných parených syrov, a to údených i neúdených, dáva obrovskú možnosť pre ľudovú tvorivosť. Všetky tieto vystavované syry boli komisionálne hodnotené. Po skončení súťaže boli na predaj pre prítomných účastníkov. Samotná súťaž pozostávala v posudzovaní estetiky syrov a v hodnotení ich kvality. Predsedom komisie, pozostávajúcej z predsedu Poľnochovu Veľké Dvorany v Blesovciach, Ing. Jozefa Gulíka, a predsedu Agrodružstva Krivá na Orave, Ing. Júliusa Habovštiaka, bol bývalý pracovník VUM Žilina, Ing. Karol Herian, CSc.

Zaujímavou atrakciou na tomto krásnom podujatí bola verejná súťaž v ťahaní parených syrárskych nití. Na vyvýšenom mieste súťažili vždy dve skúsené domáce syrárky. Každá z nich dostala ½ kg vykysnutého kravského syra a ich úlohou bolo vyrobiť ručne čo najrýchlejšie jednu dlhú kvalitnú syrovú niť. Všetky súťažiace boli veľmi zručné a prítomní účastníci ich nadšene povzbudzovali. Bolo to skutočne aj divácky atraktívne. Nakoniec všetci súťažiaci obdržali odmenu za účasť a najlepší dostali podľa jednotlivých kategórií aj veľmi hodnotné ceny od predsedu AGROVEX-u, Ing. Jozefa Kondelu.

Všetci prítomní by určite potvrdili, že tento syrársky jarmok bol veľmi vydareným podujatím. Jeho súčasťou bol aj zábavný program, ľudová veselica, rôzne stánky s predajom a hlavne dobrá nálada. Všetkým organizátorom podujatia „Novotská hrudka“ patrí úprimné poďakovanie! Prítomní hostia mali krásny vzor, ako sa dajú robiť pekné miestne slávnosti spojené s ľudovými tradíciami.

Na Slovensku sa t. r. robili už spomínané krásne oslavy najmä ovčiarskych tradícií v Pribyline a tiež v Malatinej, v Turci a možno aj na iných miestach na Slovensku. Tieto podujatia majú aj ďaleko hlbší význam, a to najmä ten, že pomáhajú udržiavať naše krásne tradície, že pomáhajú oživovať naše poľnohospodárstvo a živočíšnu výroby a sú aj vzorom pre našu mládež. Veľmi výrazne pomáhajú zviditeľniť naše Slovensko v zahraničí. Keď k nám príde turista, hoci aj z opačného konca sveta, nebude sa pýtať na to, čo má aj doma, ale bude sa pýtať na naše ľudové špeciality, na naše typické výrobky a zvyky. Práve naše slovenské syrárske špeciality, ako je bryndza, oštiepok, parenice, korbáčiky a pod. sú veľmi vhodným a vďačným príkladom. Robia nám dobré meno, dávajú možnosť vývozu a robia nám celkovo dobrý imidž.

Slovenské syrárstvo má dlhú tradíciu, úspešne obstálo aj v mnohých medzinárodných súťažiach a je na nás, aby sme pokračovali a ďalej rozvíjali naše tradičné výrobky z kravského, kozieho i ovčieho mlieka.

Galéria k článkuFoto: Ing. Karol Herian


Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 3434x
Hodnotenie :    |  Streda, 23. jula 2008


Vase hodnotenie :   horsie  lepsie
Prihlasenie
Login:
Heslo:

Hladat
 
v clankoch
v novinkach
v hlavnom menu

Najcitanejsie
Fašiangy aj v materskej škole

Nebezpečenstvo pri zbere húb

Novotská hrudka - výsledky, foto i odborný komentár

Vzácni hostia na Novotských furmanských dňoch

III. ročník Novotských furmanských dní

Info
Nase stranky si prave cita 3944 citatelov, z toho je 0 zaregistrovanych

Sponzoring
Domenu www.novot.sk sponzoruje:

Copyright © 2005-2019 Ing. Rastislav Kovalčík. Technická podpora : www.oranet.sk
Powered by DEV web management system      
DWMS13ACL