Linky :  | Oranet - Wifi sieť | Agropenzión | MY Oravské noviny | Orava | Oravská knižnica | Oravská galéria | Stránky hornooravských obcí
  
 Hlavna stranka | Registracia | Hladat | Galeria | Download | Neprihlaseny uzivatel  //Nedela, 19. maja 2024 

    Odpady po novom

NOVOŤ - Prvykrát od decembrových volieb zasadala komisia životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve.

V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutočnilo prvé zasadnutie komisie životného prostredia a rozvoja vidieckych aktivít pri OZ a schválila plán činnosti a rozhodujúcich aktivít na najbližšie obdobie.
Rokovanie komisie viedol jej predseda Ing. Jozef Kondela, ktorý v tejto funkcii vystriedal dlhoročného funkcionára p. Bernarda Ondrejku. Komisii bol predložený vypracovaný návrh na systém odvozu komunálneho odpadu, ktorý bol jednohlasne schválený.
V roku 2007 bude aj naďalej prevádzaný pravidelný odvoz PDO a to plasty a sklo. Dva krát ročne sa bude v obci prevádzať zber elekrických, elektronických odpadov, autobatérii, neónových trubíc a pod. V prípade, že občania pri rôznych stavebných či rekonštrukčných prácach budú produkovať odpad, ktorý nemajú kde umiestniť, môžu požiadať obec o pristavenie veľkoobjemového kontajnera /VOK/, ale odvoz a uskladnenie odpadu na skládku si musia uhradiť z vlastných finančných prostriedkov.
V tomto roku dochádza k skvalitneniu služieb pre zabezpečenie odvozu PDO z našej obce a tento systém bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
1. Vždy v období pred Veľkou nocou budú pristavené VOK na určených miestach a to počas jedného týždňa a občania si budú môcť vyčistiť okolie svojich domácnosti a doviesť odpad do kontajnera na určenom stanovišti. V prípade, že tento bude naplnený ihneď bude vymenený za prázdny a občania budú môcť v uskladnení odpadu pokračovať.
2. Každý rok pred odpustovou slávnosťou (druhá polovica augusta) budú opäť umiestnené v obci na určených stanovištiach VOK, aby si občania mohli skrášliť svoje domácnosti a okolie pred touto slávnosťou. V prípade naplnenia sa bude postupovať ako v bode 1.
3. Počas celého roka je pristavený kontajner v areáli prevádzky OÚ, kde občania môžu priviesť domový odpad a to vždy v piatok do 14,00 hod. Na stanovište môžete priviesť aj železný šrot, ale tento musíte umiestniť na miesto určené pre tento druh odpadu.
4. O umiestnení VOK budú občania včas informovaní cestou miestneho rozhlasu s metodickým usmernením.

Stanovišťa VOK počas akcie (2 x ročne):
 Materská škola – areál pri škôlke
 Kasárne – pre vyšný koniec obce
 Šoltystvo – oproti predajni Jednoty na voľnom priestranstve (tento bude potom stabilne premiestnený do hornej častí cintorína)
 Prevádzka OcÚ – stabilný kontajner počas celého roka – dovoz vždy v piatok do 14,00 hod.

Prvé rozmiestnenie kontajnerov bolo prevedené už tohto roku od 4. do 11. júna 2007, toto bolo v stanovenom termíne a prosíme občanov, aby na stanovišta odpad už nedovážali, ale využili umiestnený kontajner pri OcÚ.

Veríme, že súhlasíte s navrhnutými opatreniami a pomôžete sebe i obci vytvoriť kvalitné podmienky pre zlepšenie životného prostredia. O výsledkoch a činnosti komisie vás budeme pravidelne informovať aj na stránkach obecných novín.


Autor : Štefan Kolenčík, citane 1727x
Hodnotenie :    |  Streda, 13. juna 2007


Vase hodnotenie :   horsie  lepsie
Prihlasenie
Login:
Heslo:

Hladat
 
v clankoch
v novinkach
v hlavnom menu

Najcitanejsie
Fašiangy aj v materskej škole

Nebezpečenstvo pri zbere húb

Novotská hrudka - výsledky, foto i odborný komentár

Vzácni hostia na Novotských furmanských dňoch

III. ročník Novotských furmanských dní

Info
Nase stranky si prave cita 685 citatelov, z toho je 0 zaregistrovanych

Sponzoring
Domenu www.novot.sk sponzoruje:

Copyright © 2005-2021 Ing. Rastislav Kovalčík. Technická podpora : www.oranet.sk
Powered by DEV web management system      
DWMS13ACL