V KAPLNKE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Z DD a DSS Novoť od jeho založenia v roku 1989 odišlo do večnosti 319 našich bratov a sestier. Na všetkých sme si spomenuli 2.11.2009 pri sv. omši v kaplnke Božieho milosrdenstva, ktorú celebrovali naši kňazi - pán kaplán Gustáv Botúr, pán farár Vladimír Klein a otec Karol Lihosit. Otec Karol oslávil v týchto dňoch svoje narodeniny a meniny a tak sme mu v závere sv. omše poďakovali za jeho pôsobenie medzi nami a popriali všetko dobré do ďalších dní. Po sv. omši otec Vladimír posvätil náš nový altánok.


0228


0229


0230


0231


0232


0233


0234


0235


0236


0237


0238


0239